Pomarańczowa ciuchcia

Miejsce zostało przystosowane do możliwości i potrzeb najmłodszych- posiada kilka barwnych pomieszczeń, wypełnionych bezpiecznymi zabawkami oraz pomocami dydaktycznymi. Przestronna sala zabaw stanowi miejsce w którym przedszkolaki mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich zajęć sportowych, muzycznych oraz tanecznych. Łazienki zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z nich przez dzieci. Program realizowany w przedszkolu stworzony został specjalnie dla potrzeb naszego przedszkola i dedykowany jest wyłącznie nam. Treści przekazywane dzieciom są dostosowane do zainteresowań najmłodszych, rozbudzając ich ciekawość świata oraz poszerzając wiedzę na cały szereg istotnych tematów. Przedszkolaki poznają podstawy historii, geografii oraz świata roślin i zwierząt.

 

W placówce funkcjonuje także żłobek w którym sprawujemy opiekę nad grupą dzieci najmłodszych. Robimy wszystko by pomóc dzieciom wypracować i utrwalić samoobsługowe nawyki higieniczne. Wspieramy najmłodszych w trakcie ich procesu odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych oraz plastycznych a w przypadku wyrażenia takiej chęci- także językowych. Zajęcia dopasowane są do wieku oraz możliwości najmłodszych a przekazywana im wiedza przystosowana jest do ich poziomu oraz umiejętności. W pracy z dziećmi korzystamy z wielu zarówno tradycyjnych jak i nowatorskich metod pracy. Wśród nich metody gimnastyki, pedagogika zabawy, metoda twórczej gimnastyki, metoda ruchu rozwijającego, gry i zabawy, ekspresji słowa mówionego, metoda wprowadzania w świat liter, metoda dobrego startu, metoda globalnego czytania oraz dziecięcej matematyki.