Bajeczka

Naszym priorytetem jest przekazywanie wiedzy najmłodszym w sposób barwny, kreatywny, rozwijając ich pasję oraz kształtując osobowość. Ważne jest dla nas, aby dzieci po zakończeniu edukacji w przedszkolu, rozpoczynali naukę szkolną jako ludzie o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach, pewni siebie i twórczo myślący. Przekazujemy dzieciom uniwersalny system wartości, lokalne tradycje oraz szacunek do ludzi i ich odmienności.

 

W trakcie zabaw dostosowanych do możliwości dzieci, rozwijamy w nich umiejętność kształtowania pasji oraz wyboru zainteresowań. Pokazujemy jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem oraz traktowanie każdego w sposób wyjątkowy- tak by czuł się potrzebny i ważny. Pomagamy rodzicom w ukształtowaniu świadomości młodego człowieka, radzącego sobie w otaczającym go świecie. Wykwalifikowani opiekunowie rozwijają osobowość dzieci, otwierając ich na innych ludzi oraz siebie samych. Aktywne metody pracy z dziećmi uczą je samodzielności oraz dostarczają nowych informacji oraz doświadczeń najmłodszym. Dzieci kończące naukę w naszym przedszkolu są ciekawe świata, prawidłowo rozwinięte zarówno fizycznie jak i psychicznie, gotowe do podjęcia dalszej nauki.